mapy

Mapy / kartografické dokumenty 

Tvůrce

Na mapách a plánech bývá uveden slovy: kartograf, sestavil, navrhnul, nakreslil, vyrobil… Pokud je známo jméno tvůrce mapy, mělo by být uvedeno v citaci, i když není na mapě výrazně uvedeno.

o         KINDERMANN, I.K. [KINDERMANN, Joseph Karl]. Nordwestlicher Theil von Boehmen, enthalend: den Pilsner, Ellbogner, Saazer, Leutmeritzer und Rakonitzer Kreis. Mapa. Kolorovaná měděrytina. Měřítko cca 1:540 000. Wien: Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs, 1802. 483 mm × 586 mm. Místo: Národní knihovna České republiky. Sig. 62.A.57. Digitální zástupce dostupný z: http://www.chartae-antiquae.cz/en/maps/5126/?view=-61.625,58.25,2

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko. Soubor turistických map. 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Edice Klubu českých turistů, č. 32. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. Mapa. Kolorovaná měděrytina. [Království České]. Měřítko cca 1:780 000. Rytec Frans Hogenberg. [1570]. 330 mm  × 500 mm. Místo: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha. Sig. I/1/70. RI č. 509.

Název

Název mapy (plánu) přebíráme z těchto míst, v uvedeném pořadí:

  • přetištěný název
  • titulní strana nebo její ekvivalent
  • metadata ve zdroji
  • uvnitř mřížky nebo okraje ohraničujícího mapové pole
  • na jiném místě

Pokud to není zřejmé z názvu, měla by být do hranaté závorky za názvem mapy uvedena zobrazená geografická oblast. Název oblasti by měl odpovídat datu vzniku mapy.

o         INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SUCHA. Deficit zásoby vody. 23. Červenec 2023. Online mapa. [Česká republika]. Měřítko vyznačeno graficky. Intersucho, 2023. Dostupné z: https://www.intersucho.cz/cz/mapy/deficit-zasoby-vody-v-pude/?pageimage=imageSmall&pageimagenode=6978, [citováno 2023-08-31].

Měřítko

Měřítko je povinný údaj v citaci kartografických dokumentů. Obvykle je na mapě uvedeno, nebo se dá spočítat z grafického měřítka. Pokud na mapě není, můžeme do citace zapsat: „měřítko neuvedeno“, „měřítko nelze určit“ apod.

Je-li měřítko vyznačeno pouze graficky (úsečka s vyznačenými dílky), lze měřítko spočítat jako poměr (např. 1:63 360) nebo uvést jak je zobrazeno na mapě (měřítko v mílích, 10 [= 60 mm]).

o         SCHMETTAU, Friedrich Wilhelm Karl von. Topographische carte eines theils von Boehmen in der Gegend von Prag. Cca 1:50 000. 1793. 325 mm × 400 mm. Místo: Národní knihovna České republiky. Sig. 62 A 000059

o         INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SUCHA. Deficit zásoby vody. 23. Červenec 2023. Online mapa. [Česká republika]. Měřítko vyznačeno graficky. Intersucho, 2023. Dostupné z: https://www.intersucho.cz/cz/mapy/deficit-zasoby-vody-v-pude/?pageimage=imageSmall&pageimagenode=6978, [citováno 2023-08-31].

Označení souboru map a edic

Soubory map je tvořen mapovými listy, které mohou být číslovány. Někdy nesou společný název. Je‑li mapa zařazena v edici, zapisujeme ji tak, jak je uvedena na mapě, můžeme doplnit výrazem „edice“.

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko. Soubor turistických map 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Edice Klubu českých turistů č. 32. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm.

o         ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Manětín. Základní mapa ČR 11‑42, 1:50 000. 11., obnovené vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, ©2010. 400 mm × 500 mm. Obsah topografického podkladu copyright Český úřad zeměměřičský a katastrální 1971. Stav k roku 2009. ISBN 80‑7324‑028‑9.

Rozměr

U map a plánů uvádíme v citaci jejich rozměry: výšku × šířku v milimetrech (jedná se o míru vlastní mapy uvnitř rámu mapy, nikoliv o rozměry papíru).

Mapa Manětína je na listu 480 mm × 650 mm, ale vlastní mapa má rozměry 400 mm × 500 mm:

o         ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Manětín. Základní mapa ČR 11‑42, 1:50 000. 11., obnovené vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, ©2010. 400 mm × 500 mm. Obsah topografického podkladu copyright Český úřad zeměměřičský a katastrální 1971. Stav k roku 2009. ISBN 80‑7324‑028‑9.