citace / parafráze

CITACE

přímá citace

 • text je z původního díla převzat doslovně
 • včetně typografického zdůraznění
 • je v uvozovkách
 • autor a zdroj je ocitován
Ve vlastní práci bychom neměli mít víc než 10% citací. Pokud používáme přímé citace příliš často, působí text roztříštěně, protože každý autor má svůj osobitý styl psaní. Proto jsou vhodnější parafráze.

 

PARAFRÁZE = nepřímá citace

 • text je interpretován vlastními slovy
 • nemění se jeho význam
 • nedává se do uvozovek
 • autor a zdroj je ocitován
 • zpravidla je kratší než originální text
 • je vhodnější než citace pasáže, která není výjimečná
Abychom mohli vytvořit parafrázi, musíme originální text dokonale pochopit. Parafráze je zaměřena na základní myšlenku a bývá zpravidla o něco kratší než původní text. Určitě parafrázi nevytvoříme tak, že pouze zaměníme některá slova za synonyma.

 

PLAGIÁT

 • převezmeme-li cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku... a neocitujeme autora, dopouštíme se krádeže - plagiátu
Vyzkoušejte si, zda se v této problematice orientujete, jestli víte jak citovat a jak parafrázovat. V sekci Ke stažení je prezentace citace_parafraze_plagiat_cviceni.ppt s několika příklady.
 
Problematikou citací a parafrází se velmi podrobně a s řadou příkladů ze sociologie zabývá J. Šanderová (ŠANDEROVÁ, Jadwiga. V čem spočívá přesnost citace? In: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009, s. 90-96. ISBN 978‑80‑86429-40-3). Knihu vřele doporučuji, pouze je potřeba si uvědomit, že vyšla ještě před novelou normy ČSN ISO 690, takže pasáže týkající se bibliografických citací jsou bohužel zastaralé. Knihu najdete ve většině vysokoškolských knihoven, a některé z nich zakoupily pro své uživatele i její multilicenci v elektronické podobě.

 

Podřízené stránky (1):jak parafrázovat