prvky citace‎ > ‎

vydání

Vydání

Povinné je uvádět, pokud se jedná o jiné, než 1. vydání. Údaje zapisujeme přesně tak, jak jsou uvedeny ve zdroji. Jednotlivá slova však můžeme zkracovat v souladu s ČSN ISO 832. Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů.    

 v knize je vytištěno: 5. doplněné vydání do citace zapíšeme: 5. dopl. vyd.

o         3rd ed., revised

Seznam povolených zkratek najdete také na webu Národní knihovny: http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm