patenty

Patenty apod.

Na prvním místě v citaci patentu uvádíme žadatele / držitele patentu a kód země podle ISO 3166-1 nebo WIPO ST3. Následuje název vynálezu. Datum přihlášky a udělení. Označení řady a číslo dokumentu. Z citace musí být zřejmé, že se jedná o patent, užitný vzor apod. Vynálezce je nepovinný údaj a vkládáme ho do citace za název vynálezu.

o         ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (CZ). Rotační nástroj s vnitřím chlazením. Tomáš MAŘÍK a Miroslav ZETEK (vynálezci). Přihl.: 18.03.2022. Uděl.: 19.01.2023. Patentový spis CZ 309503 B6. Dostupné z: https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309503.pdf. [citováno 2023-10-19].

o         SKALA, Petr (CZ). Počítačová myš. Přihl.: 02.03.2011. Uděl.: 20.06.2011. Užitný vzor CZ 22391 U1.

o         ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (CZ). A method of measuring the area distribution of emissivity of a material surface. Milan HONNER; Jiří SKÁLA a Jiří TESAŘ (vynálezci). Evropský patent. Přihl.: 24.11.2020. Uděl.: 02.06.2022. WO2022111744A1. Dostupné z: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076730245/publication/WO2022111744A1?q=WO2022111744A1. [citováno 2023-11-07].

Kódy názvu zemí podle WIPO ST3 jsou dostupné z: https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/standardy_a_odporucania/kody_krajiny_st3.pdf