DP

Kvalifikační práce (diplomové apod. práce)

Nově jsou v normě zahrnuty i diplomové, disertační a podobné práce.

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Typ zdroje. Vedlejší tvůrce. Místo: Název školy, fakulty, rok vytvoření.

o         HUBENÝ, Petr. Analýza vlastností protiskluzových zařízení. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická. 2010.

o         LACHOUTOVÁ, Adéla Sociální exkluze obyvatel obecních bytů a strategie vyrovnávání se s ohrožením ztrátou bydlení. Diplomová práce. Ladislav TOUŠEK (vedoucí práce). Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická. 2023. Dostupné z: Digitální knihovna Západočeské univerzity. http://hdl.handle.net/11025/54247. [citováno 2024-02-01].

o         VARNUŠKA, Michal. Surface reconstruction of geometrical objects from scattered points. Disertační práce. Ivana KOLINGEROVÁ (školitel). Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd. 2005.