mapy

Mapy / Kartografické dokumenty

Tvůrce, rok. Název mapy. Vedlejší názvy [typ nosiče / média]. Označení souboru map. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo: vydavatel. Rozměr. Edice, číslo edice. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV, 2002. Přešticko: turistická mapa 1:50 000. Soubor turistických map 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Praha: Trasa. 570 mm × 760 mm. Edice Klubu českých turistů, č. 32.

o         ORTELIUS, Abraham, 1570. Regni Bohemiae descriptio. [Mapa Čech kolorovaná měděrytina]. Měřítko cca 1:780000. Rytec Frans Hogenberg. 330 mm  × 500 mm. At: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha. Sig. I/1/70. RI č. 509.

Kartografické dokumenty vydané jako součást knihy / časopisu

Tvůrce, rok. Název mapy. Vedlejší názvy [typ nosiče / média]. Označení souboru map. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce publikace, rok (pokud je odlišný). Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: vydavatel, strany. ISBN.

o         SOUKUP, Vladimír, 1989. Okolí Českého Brodu [orientační plán]. Měřítko neuvedeno. 153 mm × 73 mm. In: NĚMEC, Jan a SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. Praha: Panorama, s. 202. ISBN 80‑7038‑003‑9.

o         ORTELIUS, Abraham, 1570. Regni Bohemiae descriptio. [Mapa Čech kolorovaná měděrytina]. Měřítko neuvedeno. 253 mm × 383 mm. In: SEMOTANOVÁ, Eva,  2002. Atlas zemí Koruny české. Praha: Skřivan, mapa 16, s. 79. ISBN 80‑86493‑04‑0.