prvky citace‎ > ‎

tvůrce

Tvůrce (autor)

V citaci uvádíme osoby nebo korporace (organizace/akce) uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu, zodpovědné za vytvoření dokumentu, zpravidla autora nebo editora, ale podle typu citované jednotky to může být i skladatel, ilustrátor, interpret, fotograf apod.

Hlavního tvůrce uvádíme před názvem dokumentu. Vedlejší tvůrce, kteří se na díle podíleli menší měrou, zapisujeme až za názvovými údaji.

o         HEROUT, Pavel. XSLT 2.0 a SVG prakticky. České Budějovice: Kopp, 2010. ISBN 978‑80‑7232‑406‑4.

o         DÄNIKEN, Erich von. Prorok minulosti. R. ŘEŽÁBEK (překl.). Fakta a svědectví, sv. 119. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         SHAKESPEARE, William. Dobrý konec všechno spraví. [ All's well that ends well]. Vydání druhé. Martin HILSKÝ (překl.). Brno: Atlantis, 2018. ISBN 978‑80‑7108‑290‑3.

o         DOUBRAVOVÁ, Jarmila (ed.) Společenské hry: analytický přístup. Dobrá voda: Čeněk, 2003. ISBN 80‑86473‑35‑X.

o         DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance: op. 46. V úpravě pro tři nástroje a klavír. Martin HYBLER (aranžér). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005. H 592. ISMN M‑2601‑0337‑5.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES. Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ©2003. ISBN 80‑86345‑34‑3.

Více tvůrců

Do pěti autorů uvádíme všechny. Pokud má dokument více než pět autorů, je‑li to možné, uvádíme všechny. Nebo uvedeme prvních 5 autorů a pak zkratku „et al.“, „a další.“ (nebo ekvivalent v řeči, ve které píšeme práci). Jména autorů oddělujeme středníkem. Není-li vyžadována strojivá čitelnost, lze oddělovat čárkou. (Příklady v normě jsou nejednotné, někde je použit středník, jinde čárka)

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš; SYROVÁ, Lucie; KUBÁČ, Lubomír a MENŠÍK, Ladislav. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš et al. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

Jméno prvního autora uvádíme vždy v invertovaném tvaru, který je vhodný k abecednímu řazení:

PŘÍJMENÍ, Jméno

Jména druhých a dalších autorů můžeme uvádět stejně (od tohoto způsobu se postupně upouští):

PŘÍJMENÍ, Jméno; PŘÍJMENÍ; Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

Stále častěji se v citačních stylech používá uvádění jmen dalších autorů v přímém pořadí::

PŘÍJMENÍ, Jméno; Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ

o         KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

U dokumentů, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film, konference…), je prvním údajem v citaci název díla.

o         Visual encyklopedia. London: Dorling Kindersley, 1998. ISBN 0‑7513‑0534‑0.

o         Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu ve XX. století: konference ‑ setkání významných osobností české hudby 20. září 2008 v rámci jubilejního 50. Dvořákova karlovarského podzimu. Karlovy Vary: Karlovarský symfonický orchestr, ©2008.

Jména autorů uvádíme v podobě, v jaké jsou na titulním listu. V invertované podobě uvádíme křestní jména a další části po příjmení. Úprava dalších částí by měla odpovídat zvyklostem jazyka a země autora:

o         DE LA FLOR, Grace              [angličtina]

o         LA FONTAINE, Jean de                         [francouzština]

o         GOETHE, Johann Wolfgang von              [němčina]

o         CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de [španělština]

Organizace jako tvůrce

Je‑li jméno organizace na dokumentu uvedeno zkratkou, a známe‑li její plný název, uvedeme ho do hranaté závorky. Toto není nutné u organizací obecně známých pod zkratkou (NATO, UNESCO, pokud píšeme pro české čtenáře ČEZ, RWE apod.)

o         ZČG [Západočeská galerie].

o         Odbor KČT v Rokycanech [Odbor Klubu československých turistů v Rokycanech]. Průvodce Rokycanskem a Zbirožskem. Průvodce Československého kompasu sv. 5. Praha: Československý kompas, 1923.

o         RWE. RWE se představuje. Essen: RWE, 1999.

Anonymní díla

V bibliografické citaci se smí místo jména uvést fráze "Anonymní" nebo zkratka "Anon." V citačních systémech využívajících číselné odkazy nebo poznámkový aparát můžeme uvádět na prvním místě název díla.