dotazy‎ > ‎

souhrnný odkaz - fotografie - Wikipedie

dotaz

Děláme interaktivní učebnici a používáme stovky volně šiřitelných fotografií např. z http://commons.wikimedia.org
Musíme citovat každou fotografii zvlášť? = tj. uvést u ní datum stažení a celou cestu až k fotografii? (jako na příkladu níže "obrázek Letogradku hvězda").
  • ZIVNER Adam. LetohradekHvezda2.jpg [online]. [cit. 27.7.2011]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LetohradekHvezda2.jpg
Nestačilo by uvést pouze v textu jméno autora (případně ještě vzadu v knize seznam autorů - jen jména pod sebou), a pak napsat souhrnně, ze všechny fotografie byly staženy z http://commons.wikimedia.org?
Důvodem je, že v daném počtu fotografií je to nesmírně pracné u každé fotografie vypisovat, kdy byla přesně stažena, kdy byla poslední změna webové stránky... Navíc se tyto zdroje mění takřka ze dne na den.
Existuje nějaká možnost jak citovat jednodušeji a souhrnně?

odpověď

Asi vás moc nepotěším. Problém je, že fotografie musí být v původním zdroji dohledatelná, a to hromadným odkazem nepůjde. Chápu, že plná citace, včetně data citování je zdlouhavá, ale nevím, co vám poradit.
Když si přečtete Podmínky používání: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_obsahu_mimo_projekty_Wikimedia?uselang=cs vidíte, že to tak úplně volné není.
Konkrétně fotografii letohrádku
smíte:
•    šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
•    upravovat – pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Za těchto podmínek:
•    uveďte autora – Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
•    zachovejte licenci – Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.
Já bych doporučovala fotografie očíslovat. U každé z nich napsat stručný popisek (nedávala bych tam přímo název souboru LetohradekHvezda2.jpg). Např.:
  • Foto 35 — Letohrádek Hvězda. Foto: Adam Zivner.
A pak bych sestavila seznam použitých fotografií podle pořadí: 
  • 34.  ...
  • 35. ZIVNER Adam. Letohrádek Hvězda. In: Wikipedie [online]. [Cit. 27.7.2011]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LetohradekHvezda2.jpg
  • 36. ...
Není to sice 100% správně, protože když fotografie nemá originální název od autora, měl by být název v hranaté závorce, ale už by bylo přezávorkováno, takže bych se řídila zdravým rozumem.
Datum citování u online zdrojů je důležitý, právě proto, že se mění pod rukama. Takže čtenář může odhadnout podle stáří, zda má cenu se na originální zdroj dívat.