zákony

Legislativní dokumenty

Citování zákonů a dalších legistalivních dokumentů norma neřeší. Důvodem jsou diametrálně odlišné právní systémy ve světě.

V implicitním systému citování je základním prvkem identifikátor dokumentu. Tento systém lze používat společně s jinými metodami citování. Tj. umožňuje nám citovat zákony a podobné dokumenty, vydávané v řadách, jednodušším způsobem.

Pro identifikaci legislativních dokumentů je důležité vypsat typ (zákon, vyhláška, nález…) číslo a rok uveřejnění ve sbírce zákonů, název dokumentu. Pokud se odkazujete na konkrétní část, uveďte paragraf a odstavec. Zabýváte-li se pouze českým právem, je zcela nadbytečné, uvádět u všech citovaných zákonů Česko v roli tvůrce.

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů 5. 3. 1964, roč. 1964, částka 19. ISSN 0322‑8037.

o         Zákon 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).