jak parafrázovat

Originál:

Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10 % vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek.

Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47.

Parafráze:

V odborných textech studenti často nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47).

Parafráze:

Při psaní poznámek by studenti měli omezit množství přímých citací ze zdrojů, to jim pomůže minimalizovat množství přímých citací v rukopise. (Lester, 46-47).

Plagiát:

Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10 % přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek.

Citace:

"Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10 % vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek." (Lester, 46-47).
 

Úkol

Tato stránka je plagiát. Zjistíte, kde jsem ji ukradla?