zákony

Legislativní dokumenty (harvardský systém jméno-datum)

Norma citace zákonů neřeší. Vzhledem k odlišné právní praxi, nenajdeme inspiraci k vytvoření citace českých zákonů harvardským stylem ani na zahraničních univerzitách. Protože je rok zveřejnění součástí označení zákona, považuji za nadbytečné jej znovu opakovat.

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum. ISSN.


o         Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů 5. 3., částka 19. ISSN 0322‑8037.

o         Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V textu budeme odkazovat:
(Zákon č. 40/1964 Sb.)