prvky citace‎ > ‎

vydavatelské údaje

Vydavatelské údaje


Místo vydání: vydavatel, datum

Místo vydání v citaci uvádíme tak, jak je v dokumentu. Chybí‑li údaj o místě, vynecháme ho, nebo zapíšeme do hranatých závorek latinskou zkratku s.l. (sine loco). Není-li místo uvedeno, ale je známo, můžeme ho uvést v hranatých závorkách. Pokud je v publikaci více míst vydání nebo více vydavatelů, stačí uvést jen první. Místo vydání je nepovinný údaj.

Jména vydavatelů zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání.

o         Např. John Wiley & Sons, Inc  zkrátíme na Wiley

Weinheim: Wiley, 2008.

o         Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum zkrátíme na Karolinum

            Praha: Karolinum, 2017.

o         Grada Publishing, a.s zkrátíme na Grada
PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. Psyché. ISBN 978‑80‑247‑3069‑1.

Datum

V normě je odkazováno na způsob zápisu data podle ISO 8601, která vychází z principu řazení od delších časových úseků po údaje o nejmenších, při standardním počtu znaků. Tj. formát rrrr-mm-dd.

o         2023-01-25

Přesné datum může být uvedeno v jazyce dokumentu s rozepsaným obdobím, ale zároveň by mělo být datum uvedeno podle ISO 8601:

o         25. leden 2023 [2023-01-25]

Je‑li použita forma citování jméno‑datum, uvádí se rok vydání pouze za tvůrcem (tvůrci). V vydavatelských údajích se v tom případě píše pouze je‑li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

Do citace uvádíme i chybné datum z dokumentu a správné datum zapisujeme do hranaté závorky za něj s označením i.e., oprava nebo ekvivalentech v jazyce práce. (Podle staršího vydání normy stačilo zapsat správné datum v hranaté závorce bez upřesnění.)

o         1946 [oprava: 1964]

o         1946 [i.e. 1964]

Je‑li v dokumentu uveden pouze copyright, zapisujeme jej buď za symbol ©,nebo c

o         ©2022

o         c2022

Chybějící nebo nepřesné datum

Cybějící datum uvedeme latinskou zkratkou s.a. (sine anno) nebo slovním spojením bez data v jazyce práce. (V angličtině se používá no date nebo zkratka n.d.)

o         [bez data]

o         [184X] (= mezi 1840-1849)

o         [1820?] (= pravděpodobně 1820)

U aktualizovaných dokumentů je nutné uvést v citaci zpřesňující údaje o verzi dokumentu:

o         Verze 3.1

o         Aktualizace 2021-01-22