časopisy

Časopisy/seriály – celé číslo (harvardský systém: jméno-datum)

Název časopisu. Vedlejší názvy (Rok). Formát. Místo: vydavatel, číslování. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (1895). Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, roč. 4, č. 1.

o         Český lid: časopis pro etnologická studia: journal of ethnological studies (2001). Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 88, č. 1. ISSN 0009‑0794.

o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia (2006). Praha: Sdělovací technika, roč. 54, č. 12. ISSN 0036‑9942. 

o         Plzeňský deník (10. 7. 2006). Plzeň: Vltava, ISSN 1210‑5139.