normy

Normy (harvardský systém jméno-datum)

Řada a číslo normy, rok. Název normy. Vydání. Místo: vydavatel.

o         ČSN ISO 830, 2001. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut.

o         ČSN EN 196‑1, 2005. Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti. Praha: Český normalizační institut.