mapy

MAPY / Kartografické dokumenty

Tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. Formát. Označení mapové edice. [Předmětná oblast]. Měřítko. Vydání. Vedlejší tvůrce. Edice, číslo edice. Místo: vydavatel, rok. Rozměr. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko: turistická mapa 1:50 000. Soubor turistických map. 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Edice Klubu českých turistů, č. 32. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. Mapa. Kolorovaná měděrytina. [Království České]. [1570]. Měřítko cca 1:780 000. Rytec Frans Hogenberg. 330 mm  × 500 mm. Místo: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha. Sig. I/1/70. RI č. 509.

o         GOOGLE. [Západočeská univerzita v Plzni]. Online. Google Maps, 2023. Dostupné z: https://www.google.com/maps/@49.7250794,13.3520982,18z, [citováno 2023-08-31].

o         GOOGLE. Plzeň. Online. Google Maps. Dostupné z: https://goo.gl/maps/NmxqFbYLxWY6dYgVA, [citováno 2023-09-05].

o         MAPY.CZ. [Plzeň]. Online. Seznam.cz, 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=13.3770059&y=49.7307578&z=12, [citováno 2023-09-05].

o         MAPY.CZ. Plzeň. Online. Seznam.cz, 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/s/fufubamega, [citováno 2023-09-05].

Odkaz na stejnou mapu obsahující geografické souřadnice:

o         MAPY.CZ. Plzeň. Online. Seznam.cz, 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?ds=2&id=1243&q=Plze%C5%88&source=muni&x=13.3719150&y=49.7443435&z=12, [citováno 2023-09-05].

o         2ND MILITARY SURVEY, AUSTRIAN STATE ARCHIVE et al. [Pilsen, 19. Století.]. Online. Seznam.cz, 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/19stoleti?x=13.3850740&y=49.7452912&z=14, [citováno 2023-08-31].

o         INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SUCHA. Deficit zásoby vody. 23. Červenec 2023. Online. [Česká republika]. Dostupné z: https://www.intersucho.cz/cz/mapy/deficit-zasoby-vody-v-pude/?pageimage=imageSmall&pageimagenode=6978, [citováno 2023-08-31].

Kartografické dokumenty vydané jako součást knihy

Tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy Formát. Označení souboru map. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: vydavatel, rok, strany. ISBN.

o         SOUKUP, Vladimír. Okolí Českého Brodu. Orientační plán. Měřítko neuvedeno. 153 mm × 73 mm. In: NĚMEC, Jan a SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. Panorama, 1989, s. 202. ISBN 80‑7038‑003‑9.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. Mapa. Reprodukce kolorované měděrytiny. [1570]. Měřítko neuvedeno. 253 mm × 383 mm. In: SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas zemí Koruny české. Praha: Skřivan, 2002, mapa 16, s. 79. ISBN 80‑86493‑04‑0.