sborníky

Sborníky – celé číslo (harvardský systém: jméno-datum)

Tvůrce (rok).. Název sborníku. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: vydavatel. ISBN (nebo ISSN).

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         PINKER, Jiří (ed.) (2005). Applied electronics 2005: international conference: Pilsen, 7‑8 September 2005. University of West Bohemia. ISBN 80‑7043‑369‑8.

o         Archeologie západních Čech (1922). Západočeské muzeum v Plzni, roč. 13, č. 1. ISSN 1804‑2953.

o         JORGE, Joaquim a SKALA, Václav (ed.) (2006). WSCG '2006: full papers proceedings: the 14‑th international conference in central Europe on computer graphics, visualization and computer vision 2006: University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, January 31 ‑ February 2, 2006. Plzen: University of West Bohemia. ISBN 80‑86943‑03‑8.

o         ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena; KULHAVÝ, Viktor a PROCHÁZKA, Jakub (ed.) (2011). Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25.‑26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978‑80‑210‑5490‑5.