prvky citace‎ > ‎

lokace

Lokace. Fyzické umístění.

Pokud existuje pouze omezený počet exemplářů, uvádíme v citaci údaj o uložení dokumentu v jazyce své práce. Tj. v češtině už nepoužíváme "At:", ale český ekvivalent V: nebo Místo: Je-li dokument evidován v knihovně, muzeu, galerii... apod., je vhodné uvést i jeho identifikátor (např. signaturu, inventární číslo...).

o         HEIMANN, Johann Jacob. Gründliche Relation, wie es bey Eroberung der Stadt Pilsen in Böhaimb... Prag: Daniel Karolide von Karlsperk, 1618. Místo: Národní knihovna ČR, Oddělení rukopisů a starých tisků. Sig. 50 G 000011.

o         Kniha Rut. [S dřevorytovými iniciálami od Josefa MÁNESA]. Král. Vinohrady [Praha]: Ludvík Bradáč, 1917. Knihovny Grolierovy; sv. 1. V knihovně Západočeskho muzea v Plzni. Sig. 412 F 011.

o         REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn. Žena, koupající se v potoce. Olej na dřevě. 1654. Místo: The National Gallery, London. Inventární číslo NG54.

o         OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA PLZEŇ. 20. 12. 1917. [Zpráva o průběhu plenární schůze OŽK]. In: Obchodní a živnostenská komora Plzeň, kart. 55. Místo: Státní oblastní archiv v Plzni

Údaj o místě také uvádíme, pokud citujeme událost, např. divadelní představení, koncert, konferenci apod.

o         PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR. Koncert filmové hudby. 22.4.2023. Místo: Měšťanská Beseda, Plzeň.

o         STRAUSS, Johan. Netopýr. Divadelní představení. OTAVA, Martin (režisér), PETRDLÍK, Jiří (dirigent). 15.4.2023. Místo: Nová scéna Divadla J. K. Tyla, Plzeň.