dotazy‎ > ‎

slovníkové heslo

dotaz

Chtěla bych požádat o o radu, jak citovat v textu DP elektronický zdroj. Posílám níže uvedený text. Pod ním je uvedeno odkud jsem čerpala. Jak má tedy vypadat odkaz pod tímto textem?

Sociálně patologické jevy se odvozují od společenských nebo skupinových norem.  Profesor Kohoutek rozdělil sociálně patologické jevy na (1) společensky nežádoucí, kam dnes patří především vysoká rozvodovost, chudoba, nezaměstnanost a na (2) společensky nebezpečné, kam patří „poruchy chování, násilí, vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství.

Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialne-patologicke-jevy

odpověď

Nejdřív vás musím upozornit, že slovník cizích slov není zdroj vědeckých informací pro diplomovou práci. Navíc prof. Kohoutek je sice autorem hesla Sociálně patologické jevy, ale to neznamená, že on je autorem tohoto rozdělení. Nevím, jaký obor studujete, ale pokud je pro vaši diplomovou práci rozdělení sociálně patologických jevů důležité, měla byste je citovat z nějaké odborné práce. Mezi nevhodné zdroje pro DP je na většině vysokých škol pokládána i Wikipedie.
Pokud heslo přesto chcete citovat:
  • Sociálně patologické jevy. In: ABZ.cz: slovník cizích slov [on-line]. Radek Kučera & daughter, 2005. [cit. 15.5.2012]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialne-patologicke-jevy
Encyklopedie a naučné slovníky jsou kolektivní díla, takže se zpravidla autoři jednotlivých hesel neuvádí.