prvky citace‎ > ‎

formát a typ zdroje

Formát a typ zdroje dříve Typ nosiče

Formát může zahrnovat materiální i nemateriální vlastnosti zdroje.

Typy zdrojů: v položce může být upřesněn typ obsahu, nosiče nebo např. formát digitálního souboru. Údaj je povinný pro elektronické zdroje a pro některé jiné, než tištěné dokumenty.

Oproti starší verzi normy se neuvádí v hranatých závorkách.

o         libreto

o         kolorovaná měděrytina

o         fotografie

o         preprint

o         mapa