prvky citace‎ > ‎

edice

Názvy a čísla edic

Je-li citovaný zdroj součástí edice, uvádíme název a číslo edice v citaci, pokud je pravděpodobné, že zdroj bude identifikován jako její součást.

Oproti starší verzi normy se změnilo pořadí prvků. Edici uvádíme před vydavatelskými údaji.

Poznámka: v nové verzi normy je v příkladech edice uváděna několika rozdílnými způsoby. Příklady zde jsou podle kapitoly 7.10. Seriály a edice.

o         KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody. Oikúmené, 97. Praha: Oikoymenh, 2002. ISBN 80‑7298‑027‑0.

o         MAJER, Jiří, ed. Studie z dějin hornictví. 15. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 96. Praha: Národní technické muzeum, 1984.

o         HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Dějiny a kultura, sv. 5. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 248 s. ISBN 80‑7325‑006‑3.