články v časopisech

Články v časopisech

Článek v tištěném časopise

Tvůrce. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, číslování, strany. ISSN.

o         BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika. Roč. 54 (2006), č. 12, s. 3‑6. ISSN 0036‑9942.

o         Miškovská, Zuzana. Mamografie očima praktického lékaře. Acta medicinae, roč. 3 (2014), č. 4, s. 64-66. ISSN 1805-398X.

Článek v online časopise

Tvůrce. Název článku. Formát. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, číslování, strany. ISSN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalý identifikátor nebo URL. Omezení přístupu. Datum citace.

o         CATALA, Belen; SAVALL, Teresa a CHAVES-AVILA, Rafael. From entrepreneurial and innovation ecosystems to the social economy ecosystem. Online. Journal of Business Research, vol. 163, August 2023. Dostupné z: Science Direct, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113932. [citováno 2023-07-27].
o         RIVERA, Lauren A. a TILCSIK, András. Not in My Schoolyard: Disability Discrimination in Educational Access. Online. American Sociological Review, volume 88, issue 2, April 2023, s. 284–321. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/00031224221150433. [paywall]. [citováno 2023-07-27].

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

U citací článků došlo v nové verzi normy k několika změnám. Výslovně je zakázáno používat zápis číslování a stránkování bez uvozujících slov "ročník", "číslo"... s využitím pouze typografického rozlišení. Tj. musí být vypsáno: Roč. 54, č. 12, s. 3-6. a nepřipouští se tento způsob zápisu: 54(12), 3‑6.

o         Daneš, Jan. Screening karcinomu prsu v České republice. Česká radiologie, roč. 68 (2014), č. 3, s. 177–180.

o         EŠNEI, Václav. Máje z okolí uhlířsko‑janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček. Roč. 4 (1895), č. 1, s. 4‑8.

o         HROMÁDKO, Jan; HROMÁDKO, Jiří; MILER, Petr; HÖNIG, Vladimír a CINDR, Martin. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy, roč. 104 (2010), č. 8, s. 784‑790.

o         KREIDLOVÁ, Veronika; ŠORF, Milan a KOUT, Jiří. Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně. Erica, roč. 21 (2014), č. 1, s. 141-160.

o         KUMPERA, Jan. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006.

Pokud citujeme zahraniční článek uvádíme ročník a číslo v jazyce dokumentu, stránkování v jazyce své práce:

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers, vol. 8 (2011), no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.        

Další výraznou změnou je používání kurzivy ke zvýraznění a usnadnění dohledání dokumentu. Zatímco u tištěných zdrojů zůstává zvýrazněno jméno časopisu, u článků zveřejněných online se kurzivou píše název článku na který vede link:

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Deník N. 16.3.2023. Roč. 5, č. 54, s. 8-9. ISSN 2571-1717.

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/. [paywall]. [citováno 2023-03-16].

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers, vol. 8 (2011), no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.        

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Online. Plasma Processes and Polymers, vol. 8 (2011), no. 3, s. 191‑199. Dostupné z: WILEY online library, https://doi.org/10.1002/ppap.201000131, [citováno 2023-08-03].