elektronické zdroje / web

elektronické informační zdroje

Základní schéma citace záleží na druhu dokumentu (monografický dokument, periodikum, příspěvek…). Konkrétní druhy najdete v příkladech citování elektronických zdrojů.

Na této stránce jsou popsané prvky nutné k popisu elektronických zdrojů: formát a typ zdroje; datum úprav / revize; dostupnost a přístup; datum citování. Použití archivní kopie.

Formát a typ zdroje (dříve položka "typ nosiče")

Formát / typ zdroje - pro elektronické informační zdroje je povinný. Nově už ho nepíšeme do hranatých závorek.

o         Online

o         Blog

o         Webové sídlo 

o         Tweet 

o         Komentář k blogovému příspěvku 

Datum úprav / revize

Pokud je k dispozici, je pro online zdroje povinné.

o         Český statistický úřad. Webové sídlo. Aktualizováno 19. 10. 2023. Dostupné z: https://www.czso.cz/. [citováno 2023-10-19].

o         Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Online. Výzkum a vývoj České republice. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední změna 19.01.2011 09:54. Archivní kopie dostupná z: Internet Archive (distributor), https://web.archive.org/web/20110216194306/http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415. [archivováno 2011-02-16 19:43:06]. [citováno 2023-10-19].

Dostupnost a přístup

Povinné údaje u online zdrojů. Dostupné z: úplná adresa. Má li citovaný zdroj trvalý identifikátor (PID = persistent identifier) jako ARK (Archival Resource Key), DOI (Digital Object Identifier), Handle nebo URN (Universal Resource Name), musí být uveden místo běžné adresy aktuálního síťového umístění URL (Uniform Resource Locator). Trvalý identifikátor zaručuje, že se k citovanému zdroji dostaneme i po letech. Nová je povinnost trvalé identifikátory uvádět formou odkazu např. https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146.

Měla by se uvádět informace, pokud je k dokumentu omezený přístup. Nejčestěji se jedná o placený přístup [paywall].

o         BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming. Online. Springer, 2007. Dostupné z: ProQuest Ebook Central (distributor), https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014. [paywall]. [citováno 2023-08-03].

o         FUNG, Archon, GRAHAM, Mary a WEIL, David. Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Online. Cambridge University Press, 2009. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/9780521699617. [citováno 2023-09-20].

o         MERTINS, Barbara. Sprache und Kognition: Ereigniskonzeptualisierung im Deutschen und Tschechischen. Online. Konvergenz und Divergenz. Band 8. De Gruyter, 2018. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/9783110615746. [paywall]. [citováno 2023-09-20].

o         UNTERHALTER, Elaine (Ed.) Measuring the Unmeasurable in Education. Online. Routledge. 2020. Dostupné z: Taylor & Francis (distributor), https://doi.org/10.4324/9780429444494. [citováno 2023-09-20].

Je‑li třeba na konci řádku adresu rozdělit, dělíme ji vložením mezery za lomítko.  

Datum citování

Vzhledem k proměnlivosti online zdrojů a jejich umístění, je datum, kdy jsme měli zdroj otevřený, povinný údaj. Uvádíme ho do hranaté závorky za výraz citováno. Nově je datum citace uváděno až za odkazem na zdroj ve tvaru: rrrr-mm-dd. Je-li součástí citace upozornění na omezený přístup ke zdroji, uvádíme datum citace až za ním.

o         Dostupné z: https://www.gutenberg.org/ebooks/22153. [citováno 2023-06-03].

o         Dostupné z: ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/C2018-0-00539-3. [paywall]. [citováno 2023-04-12].

Webové archivy. Archivní kopie

U často se měnících stránek je vhodné citovat archivní kopii s datem a přesným časem archivace. Např. u zpravodajských serverů.

Následující příklady ukazují markantní změnu během necelých dvou hodin:

o         Seznam.cz. Webové sídlo. Online. 24.2.2022. Archivní kopie dostupná z: Internet Archive (distributor), https://web.archive.org/web/20220224002941/https://www.seznam.cz/. [archivováno 2022-02-24 01:03:43]. [citováno 2023-10-19].

o         Seznam.cz. Webové sídlo. Online. 24.2.2022. Archivní kopie dostupná z: Internet Archive (distributor), https://web.archive.org/web/20220224045511/https://www.seznam.cz/. [archivováno 2022-02-24 03:50:51]. [citováno 2023-10-19].

Požadavky na systém

Pokud je potřeba, uvádíme v poznámce požadavky na systém nebo software, velikost souboru apod.