příspěvky v monografiích

Příspěvky v monografiích

Příspěvky v knihách a jiných monografických publikacích

Tištěný příspěvek

Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vydání. Místo: vydavatel, rok, strany. ISBN.

o         CHAMBERLANDOVÁ, Lori. Když si nás zvířata trénují. In: RAMIREZ, Ken (ed.). Souznění dvou duší: Tipy a triky nejlepších psích trenérů. PLOT, 2020, s. 340-342.

o         KOHOUTOVÁ, Jitka: Rodina v historii. In: ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila; SOBOTKOVÁ, Irena; FILIPOWICZ, Marcin; ZACHOVÁ, Alena; KOHOUTOVÁ, Jitka a PETRŮ, Marek. I rodina má svou paměť: rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. NLN, 2018, s. 113-119.

o         NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan a FINDRA, Ján. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s. 4964. ISBN 8080632197.

Online příspěvek

Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vydání. Místo: vydavatel, rok, strany. ISBN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalý identifikátor nebo URL. Datum citace.

Poznámka: Kurzivou zvýrazňujeme název přípspěvku, pokud je přímo dohledatelný, tj. vede na něj link. Vede-li link na celou knihu, použijeme kurzivu v jejím názvu, stejně jako u tištěné monografie.

o         CONDRAT, Carmen Elena; BARBU, Mădălina Gabriela; THOMPSON, Dana Claudia; DĂNILĂ, Cezara Alina; BOBOC, Andreea Elena et al. Chapter One - Roles and distribution of telocytes in tissue organization in health and disease. Online. In: GORBUNOV, Nikolai V. (ed.). Tissue Barriers in Disease, Injury and Regeneration. Elsevier, 2021, s. 1-41. Dostupné z: ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818561-2.00001-1, [citováno 2023-08-30].

o         CRISTESCU, N.D. Fast Material Working: Wire Drawing. In: BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming. Online. Springer, 2007, s. 199-214. Dostupné z ProQuest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014, [paywall], [citováno 2023-08-03].

o         DUNCAN, Clifford. The Northern Utes of Utah. Online. In: CUCH, Forrest S. (ed.). History Of Utah’s American Indians, University Press of Colorado, 2000, s. 167-224. Dostupné z: JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctt46nwms.8, [citováno 2023-08-29].

o         PILLMAYER, Markus. Germany: Klinglwirt – Munich’s First Organic Inn: Unconventional, Family-Run and Climate-Friendly. Online. In: BIRDTHISTLE, Naomi a HALES, Rob (ed.). Attaining the 2030 Sustainable Development Goal of Responsible Consumption and Production (Family Businesses on a Mission), Emerald Publishing Limited, Bingley, 2023, s. 35-50. Dostupné z Emerald Insight: https://doi.org/10.1108/978-1-80455-840-920231004, [paywall], [citováno 2023-08-03].