dotazy

V této sekci naleznete některé zajímavé dotazy uživatelů a odpovědi na ně.
Nečiním si nárok na neomylnost. Odpovědi vyjadřují pouze můj názor. Při zodpovídání dotazů se vždy řídím nejprve základním účelem citace - tj. aby čtenář mohl identifikovat, co citujeme, a aby mu citace poskytla potřebné informace.
Pokud se uživatelé ptají na citace materiálů, dokumentů, představení, předmětů aj, které nejsou upraveny normou, snažím se vycházet ze zvyklostí konkrétního oboru (pokud jsou mi známy) s ohledem na normu ISO 690.
Na konkrétní dotazy se dostanete přes Podřízené stránky nebo postranní panel Navigace. Jsou zde řazeny abecedně.