rozhovory

Informace získané osobním kontaktem

Citování rozhovorů norma neřeší.

Jméno respondenta. Relevantní informace, podle tématu práce. Kde a kdy byl rozhovor veden.

o         Téma: Odchod sovětských vojsk
Interview s Michaelem KOCÁBEM, bývalým poslancem, 1990–1991 vedl komisi pro odchod sovětských vojsk. Praha 16. 7. 2008.

o         Téma: Nová vlna
Interview s Michaelem KOCÁBEM, spoluzakladatelem skupiny Pražský výběr. Praha 16. 7. 2008.