příspěvky ve sbornících

Příspěvky ve sbornících

Tištěný příspěvek

Tvůrce. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, rok, strany. ISBN (nebo ISSN).

Příspěvek online

Tvůrce. Název příspěvku. Formát. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, rok, strany. ISBN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalý identifikátor nebo URL. Datum citace.

Výraznou změnou je používání kurzivy ke zvýraznění a usnadnění dohledání dokumentu. Zatímco u tištěných zdrojů zůstává zvýrazněno jméno sborníku, u příspěvků zveřejněných online se kurzivou píše název příspěvku na který vede link.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

Jedná-li se o sborník z pravidelně pořádané konference se stejným názvem, je potřeba její přesné určení, tj. včetně data konání (a místa, pokud se mění), tak, jak je uvedeno ve zdroji.

Pokud je ve zdroji výrazně uveden i editor sborníku, uvádíme ho před název sborníku.

 

o         BARINA, David a KLIMA, Ondřej. Region of interest in JPEG. Online. In: WSCG 2022: full papers proceedings: 30. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Václav Skala - UNION Agency, 2022, s. 1-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11025/49572, [citováno 2023-08-01].

o         KLUFOVÁ, Pavla; CHOCHOLATÝ, Ondřej; KŘÍŽ, Antonín a NĚMEČEK, Stanislav. Korozní odolnost laserem navařené slitiny INCONEL 625. In: Technická konference: Hrotovice 2017: bezpečnost, trvanlivost, životnost, spolehlivost a kvalita výrobků i technických zařízení: sborník přednášek. TESYDO, 2017, s. 188-194.

o         Martínek, Petr a Kolingerová, Ivana. Deformation method for 3D identikit creation. In: GRAPP 2014: proceedings of the 9th international conference on computer graphics theory and applications. Lisbon, 5-8 January 2014. SciTePress, 2014, s. 104-111. ISBN 978-989-758-002-4. 

o         TICHAVSKÝ, Petr; STRAKA, Ondřej a DUNÍK, Jindřich. Point-Mass Filter with Decomposition of Transient Density. Online. In: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Singapore, May 22-27, 2022. IEEE, 2022, s. 5752-5756. Dostupné z: https://doi.org/10.1109/ICASSP43922.2022.9747607, [paywall], [citováno 2023-08-01].

o         VAŘEKA, Pavel. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. In: Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 101‑117. ISBN 978‑80‑7275‑076‑4.