dotazy‎ > ‎

autorství sborníku

dotaz

Kdo je autorem tohoto sborníku?
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/dokumenty/Radiation_Czech_27_Dec_2016_Web.pdf
mohu uvést jako autora UNEP a vypsat tuto zkratku, nebo spíše česky Program OSN pro ochranu životního prostředí, nebo bych měla napsat jako autora OSN?

odpověď

Tady nedostanete jednoznačnou odpověď, protože katalogizační pravidla jsou složitá a umožňují různou interpretaci.
Naše katalogizátorka by z údaje v Poděkování Příprava textu: Susan Cohen-Unger a Ayhan Evrensel zapsala tyto dva jako editory a citace by pak vypadala takto:
COHEN-UNGER, Susan a EVRENSEL, Ayhan (eds.). Ionizující záření: účinky a zdroje [online]. Program OSN pro ochranu životního prostředí, 2016. ISBN  978-92-807-3600-7. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/dokumenty/Radiation_Czech_27_Dec_2016_Web.pdf
V British Library mají anglickou verzi sborníku zkatalogizovánu pod názvem. Tj. neuvádí autora ani editory:
Radiation: effects and sources [online]. United Nations Environment Programme, 2016. ISBN 978-92-807-3517-8. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: https://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html
V Library of Congres přímo tento titul nemají, ale podobné publikace mají katalogizované pod korporací. Tj. jako autora uvádí  United Nations. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation:
United Nations. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Genetic and somatic effects of ionizing radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : 1986 report to the General Assembly, with annexes. New York: United Nations, 1986
tedy anlogicky by to bylo:
OSN. Program OSN pro ochranu životního prostředí. Ionizující záření: účinky a zdroje [online]. Program OSN pro ochranu životního prostředí, 2016. ISBN: 978-92-807-3600-7.  [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/dokumenty/Radiation_Czech_27_Dec_2016_Web.pdf
A všechno je to správně