knihy

Knihy a monografické publikace (harvardský systém: jméno-datum)

Tvůrce (rok). Název publikace. Vedlejší názvy. Formát. Vydání.Vedlejší tvůrce. Edice, číslo edice. Místo: vydavatel. ISBN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Údaje následující po ISBN jsou platné pro online zdroje.

Všechny názvové údaje píšeme kurzivou, což je změna oproti staršímu vydání normy.

 

o         African Encyclopedia (1974). London: Oxford University Press,

o         AMERICAN ALUMNI COUNCIL (1958). Going up: voluntary support of America’s colleges and universities 1956‑1957. New York: Council for Financial Aid to Education.

o         BANABIC, Dorel (2007). Advanced Methods in Material Forming. Online. Springer. Dostupné z: ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014. [paywall]. [citováno 2023-08-03].

o         CUCH, Forrest S. (ed.) (2000). History Of Utah’s American Indians. Online. University Press of Colorado. Dostupné z: JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctt46nwms. [citováno 2023-08-29].

o         COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY (1970). Handbook of scientific aids and evidence for archaeologists. London: C.B.A.

o         ČAPEK, Karel (1931). Marsyas čili Na okraj literatury. Spisy bratrů Čapků. Svazek XXVIII. Praha: Aventinum. Digitální kopie dostupná z: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:a7261fb0-1eb9-11ed-bb16-005056827e52

o         ČAPEK, Karel (2018). Marsyas čili Na okraj literatury. Online. Městská knihovna v Praze. Verze 1.0 z 19. 1. 2018. ISBN 978-80-7532-978-3. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/34/55/20/marsyas.pdf. [citováno 2023-08-29].

o         ČEZ (2001). Annual report 2000. Praha: ČEZ.

o         DÄNIKEN, Erich von (1994). Prorok minulosti. Přeložil R. ŘEŽÁBEK. Fakta a svědectví, sv. 119. Praha: Naše vojsko. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         DE ALMEIDA, Hermione (1991). Romantic medicine and John Keats. New York: Oxford University Press.

o         DOCTOROW, Cory (2008). Little Brother. London: Harper Voyager. ISBN 0007288427.

o         DOCTOROW, Cory (2009). Little Brother. Online eBook. Project Gutenberg. Aktualizováno: October 24, 2021. Dostupné z: https://www.gutenberg.org/cache/epub/30142/pg30142-images.html. [citováno 2023-04-04].

o         DOLEČEK, Jaroslav (2009). Moderní učebnice elektroniky. 6. díl. Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.

o         FILIMOWICZ, Michael (ed.) (2022). Democratic Frontiers: Algorithms and Society. Online. Routledge. ISBN: 978-1-003-17342-7. Dostupné z: Taylor & Francis, https://doi.org/10.4324/9781003173427. [paywall]. [citováno 2023-04-12].

o         FOSLER-LUSSIER, Danielle (2020). Music on the Move. Online. University of Michigan Press. Dostupné z: https://doi.org/10.3998/mpub.9853855. [citováno 2023-08-29].

o         FUNG, Archon; GRAHAM, Mary a WEIL, David (2009). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Online. Cambridge University Press. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/9780521699617. [citováno 2023-09-20].

o         HANUŠ, Jiří (ed.) (2002). Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Dějiny a kultura, sv. 5. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 80‑7325‑006‑3.

o         HEROUT, Pavel (2009). Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary (2001). Principles of Marketing. 9th ed. Prentice‑Hall. ISBN 0‑13‑029368‑7.

o         LA FONTAINE, Jean de (2008). Bajky. Ilustrace Philippe SALEMBIER, text upravila Dana WINKLEROVÁ. Říčany [u Prahy]: Junior. ISBN 978‑80‑7267‑341‑4.

o         MOZART, Wolfgang Amadeus (2007). Fantasia in F minore. Noty. Praha: Editio Bärenreiter. ISMN M‑2601‑0376‑4. 

o         Müller, Richard a Šebek, Josef (ed.) (2014). Texty v oběhu: antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2447-3.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES (2003). Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. ISBN 80‑86345‑34‑3.

o         PETRÁŇ, Josef (1997). Dějiny hmotné kultury. II/2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Karolinum. ISBN 80‑7184‑084‑X.

o         RADA EVROPY (1993). Evropská sociální charta. Ostrava: Aries.

o         SAINT‑EXUPÉRY, Antoine de (2011). Citadela. 4. úplné vyd. Z francouzského originálu přeložila Věra DVOŘÁKOVÁ. Praha: Vyšehrad.

o         SHAKESPEARE, William (1962). Jak se vám líbí [As you like it]. 5. vyd. Přeložil E. A. SAUDEK. Praha: SNKLU.

o         ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila; SOBOTKOVÁ, Irena; FILIPOWICZ, Marcin; ZACHOVÁ, Alena; KOHOUTOVÁ, Jitka a PETRŮ, Marek (2018). I rodina má svou paměť: rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. NLN.

o         UNTERHALTER, Elaine (ed.) (2020). Measuring the Unmeasurable in Education. Online. Routledge. Dostupné z: Taylor & Francis (distributor), https://doi.org/10.4324/9780429444494. [citováno 2023-09-20].

o         VEGA, Lope de (1957). Až k smrti milovat. Volně přeložil a upravil K.M. WALLÓ. Praha: ČDLJ.

o         Zahrádka, Pavel (ed.) (2014). Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Academia. ISBN 978-80-200-2372-8.