elektronické zdroje – citace webu

Elektronické informační zdroje

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.
Citace se řídí pravidly pro jednotlivé druhy zdrojů, doplněné o povinné údaje u online zdrojů: Formát. Dostupné z: úplná adresa. Má li citovaný zdroj trvalý identifikátor (PID = persistent identifier) jako ARK (Archival Resource Key), DOI (Digital Object Identifier), Handle nebo URN (Universal Resource Name), musí být uveden místo běžné adresy aktuálního síťového umístění URL (Uniform Resource Locator). Trvalý identifikátor zaručuje, že se k citovanému zdroji dostaneme i po letech. Nová je povinnost trvalé identifikátory uvádět formou odkazu např. https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146. Datum citace je uváděno až za odkazem na zdroj ve tvaru: rrrr-mm-dd. Je-li součástí citace upozornění na omezený přístup ke zdroji, uvádíme datum citace až za ním.

Online knihy, monografické dokumenty

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Formát. Vydání. Vedlejší tvůrce. Edice, číslo edice. Místo: vydavatel, rok. ISBN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

o         BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming. Online. Springer, 2007. Dostupné z: ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014. [paywall]. [citováno 2023-08-03].

o         CUCH, Forrest S. (ed.). History Of Utah’s American Indians. Online. University Press of Colorado, 2000. Dostupné z: JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctt46nwms. [citováno 2023-08-29].

Online časopisy / seriály jako celek

Název časopisu. Vedlejší názvy. Formát. Místo: vydavatel, rok, od kterého vychází–. ISSN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

o         Ikaros: Elektronický Časopis o Informační Společnosti. Online. Praha: Ikaros, 1997‑ ISSN 1212‑5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/. [citováno 2023-08-22].

o         ElectroScope. Online. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007–. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz/. [citováno 2023-05-25].

Online časopisy / seriály – jednotlivé číslo

Název časopisu. Vedlejší názvy. Formát. Místo: vydavatel, číslování. ISSN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

o         Deník N. Online. 16.3.2023. N media. Dostupné z: http://noviny.denikn.cz/denikn/issues/jylozkxmnj1fc5em. [paywall]. [citováno 2023-05-25].

o         ElectroScope. Online. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010, č. 4. ISSN 1802‑4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=category&id=31:islo-42010&Itemid=43&layout=default. [citováno 2023-05-25].

Příspěvky v online časopisech / seriálech

Tvůrce. Název příspěvku. Formát. Název časopisu. Místo: vydavatel, číslování, strany. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

o         ALLEN, Robert B. Model-Oriented Scientific Research Reports. Online. D-Lib Magazine. May/June 2011, Vol. 17, No. 5/6. ISSN 1082‑9873. Dostupné z: https://doi.org/10.1045/may2011-allen. [citováno 2023-10-17].

o         BITUŠÍKOVÁ, Alexandra a LUTHER, Daniel. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Online. Anthropological Notebooks. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, 2010, letnik 16, številka 2, s. 5-18. ISSN 1408-032X. Dostupné z: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-OHGILSXZ. [citováno 2023-10-12].

o         ČADA, Roman. Degree conditions on induced claws. Online. Discrete Mathematics. Elsevier. 6 December 2008, vol. 308, iss. 23, s. 5622-5631. Dostupné z: Science Direct, https://doi.org/10.1016/j.disc.2007.10.026. [paywall]. [citováno 2023-10-12].

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/. [paywall]. [citováno 2023-03-16].

o         MATA, Luis; HAHS, Amy K.; PALMA, Estibaliz; BACKSTROM, Anna; JOHNSTON, Nikolas; KING, Tyler et al. Large positive ecological changes of small urban greening actions. Online. Ecological Solutions and Evidence. Wiley. 21 August 2023. Dostupné z: Wiley Online Library, https://doi.org/10.1002/2688-8319.12259. [citováno 2023-10-17].

Webové sídlo

Tvůrce. Název webového sídla. Formát. Vydání a verze. Místo: vydavatel, datum publikování. Datum úprav / revize. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Datum citace.

o         Ministerstvo zdravotnictví České republiky Webové sídlo. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/. [citováno 2023-10-17].

o         British Library. Webové sídlo. Dostupné z: https://www.bl.uk/. [citováno 2023-10-17].

o         CNN. Webové sídlo. Dostupné z: https://edition.cnn.com/. [citováno 2023-10-17].

Webová stránka

Tvůrce. Název webové stránky. Formát. Název webového sídla. Místo: vydavatel, datum publikování. Datum úprav / revize. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Datum citace.

o         BBC. BBC News. Science. Online. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/science_and_environment. [citováno 2023-10-17].

o         Výzkumné centrum. Online. Fakulta elektrotechnická. Dostupné z: https://www.fel.zcu.cz/cs/Research/research-centre.html. [citováno 2023-10-17]. 

o         MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podpora a rozvoj regionů. Online. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu. [citováno 2023-10-17].

Příspěvek na webových stránkách / součást webové stránky

Tvůrce. Název příspěvku. In: Tvůrce webové stránky. Název webové stránky / webového sídla. Místo: vydavatel, datum publikování.Datum úprav / revize. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Datum citace.

o         HRÁDEK, Tomáš. Revize akustické normy ČSN 73 0527. Online. In: TZB info, 9.10.2023. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/akustika-staveb/25901-revize-akusticke-normy-csn-73-0527. [citováno 2023-11-14].

o         KLÉZL, Tomáš. Schopný manažer, který chtěl zbořit Žižkov. Architekt Borovička změnil tvář Prahy. Online. In: Aktuálně.cz 17. 10. 2023. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/borovicka-hlavni-architekt-normalizacni-prahy/r~5ae2d50a682b11eea25a0cc47ab5f122/. [citováno 2023-10-18].

o         KRAJSKÁ SPRÁVA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V PLZNI. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje. 2021. PDF. Online. In: Český statistický úřad. Plzeň, 2022. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/164549691/33013322.pdf/146e64b0-bcc4-4032-81d3-2a05f274919e?version=1.9. [citováno 2023-10-17].