prvky citace‎ > ‎

číslování a stránkování

Číslování a stránkování

Uvádíme výrazy, které jsou ve zdroji, od největšího celku k nejmenšímu. Např.: svazek, číslo části, strany. Číslo části můžeme vynechat, pokud není nutné k identifikaci. Např. je‑li celý ročník stránkován průběžně.
Pozor, pokud uvádíme zkratky, používáme zkratky termínů, které jsou v dokumentu uvedeny, v jazyce dokumentu. Strany ale uvádíme v jazyce, ve kterém píšeme svoji práci. Pokud píšeme česky a citujeme anglický dokument, bude to zkratka s. nikoliv pp.

o         vol. 10, no. 2, s. 148‑155.

o         sv. 9, č. 2, s. 29‑33.

o         roč. 22, č. 4, s. 356‑390.

o         vol. 10, s. 148‑155.

Ačkoliv to není v kapitole "Číslování a stránkování" nové normy uvedeno, je téměř ve všech příkladech citování seriálů za ročníkem v závorce rok vydání.

o         vol. 10 (2020), no. 2, s. 148‑155.

o         KREIDLOVÁ, Veronika, ŠORF, Milan a KOUT, Jiří. Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně. Erica, roč. 21 (2014), č. 1, s. 141-160.

U novinových článků je údaj o ročníku a čísle nahrazen datem vydání.

o         26. 6. 2023

o         KUMPERA, Jan. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006.

U nestránkovaných dokumentů, např. některých elektronických publikací, využijeme logického členění dokumentu

o         Kapitola 5, odstavec 3

Způsob zápisu bez slovního uvození, vyjádřené pouze číselně a typograficky, nová verze normy výslovně zakazuje:

U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. Číslo svazku (ročníku) píšeme tučně, číslo části (je‑li nutné) píšeme do závorek.

o         10(2), 148‑155.