články v časopisech

Články v časopisech (harvardský systém: jméno-datum)

Článek v tištěném časopise

Tvůrce (rok). Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, číslování, strany. ISSN.

o         BENEŠ, Petr (2006). Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, roč. 54, č. 12, s. 3‑6. ISSN 0036‑9942.

o         Miškovská, Zuzana (2014). Mamografie očima praktického lékaře. Acta medicinae, roč. 3, č. 4, s. 64-66. ISSN 1805-398X.

Článek v online časopise

Tvůrce (rok). Název článku. Formát. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: vydavatel, číslování, strany. ISSN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalý identifikátor nebo URL. Omezení přístupu. Datum citace.

o         CATALA, Belen; SAVALL, Teresa a CHAVES-AVILA, Rafael (2023). From entrepreneurial and innovation ecosystems to the social economy ecosystem. Online. Journal of Business Research, vol. 163, August 2023. Dostupné z: Science Direct, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113932. [citováno 2023-07-27].
o         RIVERA, Lauren A. a TILCSIK, András (2023). Not in My Schoolyard: Disability Discrimination in Educational Access. Online. American Sociological Review, vol. 88, no. 2, s. 284–321. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/00031224221150433. [paywall]. [citováno 2023-07-27].

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

U citací článků došlo v nové verzi normy k několika změnám. Výslovně je zakázáno používat zápis číslování a stránkování bez uvozujících slov "ročník", "číslo"... s využitím pouze typografického rozlišení. Tj. musí být vypsáno: Roč. 54, č. 12, s. 3-6. a nepřipouští se tento způsob zápisu: 54(12), 3‑6.

o         Daneš, Jan (2014). Screening karcinomu prsu v České republice. Česká radiologie, roč. 68, č. 3, s. 177–180.

o         EŠNEI, Václav (1895). Máje z okolí uhlířsko‑janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček, roč. 4 , č. 1, s. 4‑8.

o         HROMÁDKO, Jan; HROMÁDKO, Jiří; MILER, Petr; HÖNIG, Vladimír a CINDR, Martin (2010). Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy, roč. 104, č. 8, s. 784‑790.

o         KREIDLOVÁ, Veronika; ŠORF, Milan a KOUT, Jiří (2014). Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně. Erica, roč. 21, č. 1, s. 141-160.

o         KUMPERA, Jan (2006). Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006.

Pokud citujeme zahraniční článek uvádíme ročník a číslo v jazyce dokumentu, stránkování v jazyce své práce:

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel (2011). Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers, vol. 8, no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.        

Další výraznou změnou je používání kurzivy ke zvýraznění a usnadnění dohledání dokumentu. Zatímco u tištěných zdrojů zůstává zvýrazněno jméno časopisu, u článků zveřejněných online se kurzivou píše název článku na který vede link:

o         KOUBSKÝ, Petr (2023). Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Deník N. 16.3.2023. Roč. 5, č. 54, s. 8-9. ISSN 2571-1717.

o         KOUBSKÝ, Petr (2023). Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/. [paywall]. [citováno 2023-03-16].

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel (2011). Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers, vol. 8, no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.        

o         ŠÍCHA, Jan; NOVÁK, Ondřej; VLČEK, Jaroslav a KUDLÁČEK, Pavel (2011). Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Online. Plasma Processes and Polymers, vol. 8, no. 3, s. 191‑199. Dostupné z: WILEY online library, https://doi.org/10.1002/ppap.201000131, [citováno 2023-08-03].