rozhovory

Informace získané osobním kontaktem

Citování rozhovorů norma neřeší.
Jméno respondenta. Relevantní informace, podle typu práce, kterou píšete. Kde a kdy byl rozhovor veden.

o         Téma: Historie komunistické perzekuce 
Interview s Janem NOVÁKEM, nar. 1930, vězněným v Jáchymově v letech 1951–1955. Praha 13.11.2008.

o         Téma: Výzkum svatebních zvyků na Plzeňsku
Informace poskytl Jan NOVÁK, kronikář obce Radčice. Radčice 18.9.2008.

o         Téma: Výzkum svatebních zvyků na Plzeňsku
Rozhovor s Janem NOVÁKEM, Božkov, nar. 1910. Plzeň 24.10.2008.