výtvarné umění, grafická díla, sběratelské předměty

Výtvarné umění, grafická díla, sběratelské předměty

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

Ve většině případů se jedná o jedinečné předměty, u těch uvádíme místo, kde jsou uloženy. Pokud jsou součástí sbírek je vhodné zahrnout i bližší označení (signaturu, inventární číslo...).

Samostatná díla

Tvůrce. Název díla Vedlejší názvy. Formát. Rozměry. Další tvůrce. Datum vzniku díla. Místo.

o         KULHÁNEK, Oldřich. Za všechny peníze. Litografie. 38 × 54 cm. 1993. Digitální zástupce dostupný z: www.gallery.cz/cgi-bin/gallery/hynekol/aps.sh?VSS_SERV=GAL000001&galpre=1056&language=cz. [citováno 2023-11-16].
o         REMBRANDT Harmenszoon van Rijn. Žena, koupající se v potoce. Olej na dřevě. 61,8 × 47 cm. 1654. MÍsto: The National Gallery, London. Inv. No. NG54. Digitální zástupce dostupný z: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-a-woman-bathing-in-a-stream-hendrickje-stoffels. [citováno 2023-11-16].

o         DÜRER, Albrecht. Klanění tří králů. Mědiryt. 290 × 217 mm. Kolem r. 1503. Místo: Památník národního písemnictví. Inv. č. 3/2016 120.

o         DÜRER, Albrecht. Klanění tří králů. Olej na dřevě. 100 × 114 cm. 1504. Místo: Galleria degli Uffizi, Florencie.

o         GEHRY, Frank Owen a MILUNIĆ, Vlado (architekti). Tančící dům. 1996. Místo: Praha.

o         NOVÁK, Josef. Hostinec Jana Soukupa na Petrohradě. [Plzeň]. Skleněný negativ. 13 × 18 cm. Kolem 1910. Místo: Západočeské muzeum v Plzni. Národopisné muzeum Plzeňska. N-NMP 3172.

Díla vydaná jako součást knihy / časopisu / webu

Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Formát. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy.. Vydání. Místo: vydavatel, rok, strany.ISBN.

o         TÓNA, Jan [Tonn]. Medijní kresba bez názvu. Reprodukce kresby barevnými tužkami. 1908. In: NÁDVORNÍKOVÁ, Alena. Art brut v českých zemích: mediumici, solitéři, psychotici. Olomouc: Muzeum umění, 2008, obr. 60, s. 65. ISBN 978‑80‑87149‑03‑4.

Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Formát. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. Název časopisu. Místo: vydavatel, rok, číslování, strany. ISSN.

o         SCHELLEBERG, Abbie. Mirror Flasch. Barevná fotografie. 2007. European photography. Winter 2010/2011, vol. 31, no. 2, s. 58. ISSN 0172‑7028.

Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Formát. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. In: Název webu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Datum citace.

o         BOHDAL, Jiří. Vydra říční. Barevná fotografie. Online. ZOO Plzeň, 2010. In: Naturfoto.cz. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html. [citováno 2023-11-14].