grafická díla

Výtvarné umění, grafická díla

Mezi grafická díla zahrnujeme fotografie (a to včetně negativů a diapozitivů), kresby, litografie, rytiny apod. Podle tohoto návodu citujeme i obrazy, sochy a další výrvarná díla.

Tvůrce

Jména všech tvůrců, která jsou na citované jednotce, bychom měli uvést v citaci. Např. malíř a rytec.

Název

Pokud dílo nemá vlastní název, uvedeme do hranatých závorek místo názvu předmět díla.

o         [Dívka s tulipánem]. Černobílá fotografie.

Formát a rozměr

V položce formát zpravidla uvádíme techniku nebo materiál: např. dřevoryt, litografie, olej na dřevě, bronzová socha apod.

o         KULHÁNEK, Oldřich. Život ve spirále. Litografie. 490 mm × 700 mm. 1996.

o         RODIN, Auguste. Le Penseur [Myslitel]. Bronzová socha. Výška bez podstavce 183,6 cm. 1904. [model 1880]. Místo: Musée Rodin, Paříž.

Místo

Pokud existuje pouze omezený počet exemplářů, je nutné uvést jeho lokaci, nejlépe s inventárním číslem, signaturou nebo jinou přesnou identifikací.

o         DÜRER, Albrecht. Klanění tří králů. Mědiryt. 290 x 217 mm. Kolem r. 1503. Místo: Památník národního písemnictví. Inv. č. 3/2016 120..

o         HOKUSAI, Kacušika. Pohled na krajinu Fudžimigahara. Barevný dřevořez. 260 mm × 380 mm. 1831‑1832. Místo: Náprstkovo muzeum v Praze. Inv. č. NpM5/38178.

o         RODIN, Auguste. Le Penseur [Myslitel]. Bronzová socha. Výška bez podstavce 183,6 cm. 1904. [model 1880]. Místo: Musée Rodin, Paříž.

Součást jiného informačního zdroje

Grafická díla jsou často součástí knih nebo časopisů. V takovém případě je citujeme jako příspěvky.

o         DRTIKOL, František. Jan Zrzavý. Fotografie. In: MOUCHA, Josef. František Drtikol. Prague: Torst, 2007, obr. 12. FotoTorst, 26. ISBN 978‑80‑7215‑301‑5.

o         KUPKA, František. Konference / La conférence. Reprodukce kolorované kresby štětcem tuží. In: Kupka ‑ Waldes: malíř a jeho sběratel: dílo Františka Kupky ve sbírce Jindřicha Waldesa. Texty Jiří WALDES et al. Praha: Antikvariát Meissner, 1999, obr. 94, s. 236. ISBN 80‑238‑4616‑7.

o         SCHELLEBERG, Abbie. Mirror Flasch. Barevná fotografie. 2007. European photography. Winter 2010/2011, vol. 31, no. 2, s. 58. ISSN 0172‑7028.
o         BOHDAL, Jiří. Vydra říční. Barevná fotografie. Online. ZOO Plzeň, 2010. In: Naturfoto.cz. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html. [citováno 2023-11-14].