Citační norma ČSN ISO 690:2022: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady

1.12.2022 vstoupila v platnost nová verze ČSN ISO 690:2022. Tyto stránky postupně upravujeme.

Změny oproti starší verzi jsou zdůrazněny touto barvou. Aby bylo zřejmé, které stránky již byly zkontrolovány, případně upraveny je v jejich záhlaví Citační norma ČSN ISO 690:2022 – Bibliografické citace zatímco v záhlaví nezkontrolovaných stránek je text STARÁ citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace

I nadále by měla norma tvořit rámec pro tvorbu citačních stylů. Tj. znaky a oddělovače v citacích mohou být jiné než v uvedených příkladech, nebo je možné využívat rozlišení pomocí typografie. Norma také nepředepisuje způsob tvorby seznamu citací, ačkoliv v přílohách popisuje několik konkrétních způsobů.

V normě jsou pravidla a příklady citování nových formátů, např. z oblasti sociálních sítí, uměleckých artefaktů, archiválií, rukopisů aj. Z důvodu rozdílných právních systémů ve světě se norma nezabývá citacemi zákonů.

Nejdůležitější změny, které přináší ISO 690:2022 v citaci dokumentů, které byly obsaženy i v ISO 690:2011 najdete už teď v záložce ZMĚNY 2022

Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. zákonů apod.

Často se setkávám se zadáním „citovat podle normy ISO 690“, ale je třeba si uvědomit, že norma umožňuje různé způsoby citování. Nikoho ani ve snu nenapadne, že rodinné domy postavené podle platných stavebních norem, by měly být stejné. U citací to bohužel řada lidí předpokládá. Na těchto stránkách jsou příklady dvou odlišných způsobů citování, které oba splňují ISO 690, ale takových způsobů je daleko víc. Doporučuji podívat se na citace, které uvádím v záložce Časté chyby.

Máte-li vytvořit citace k článku, který jste napsali pro konkrétní časopis, přečtěte si pokyny pro autory, kde bývá zpravidla přesný popis toho, jak který druh dokumentu citovat. A podívejte se na citace u již uveřejněných článků v časopise.

Pokud na stránky přistupujete z mobilního zařízení, otočte si obrazovku na šířku, abyste se dostali k menu. :-)

Na tyto stránky se dostanete z adresy: www.citace.zcu.cz nebo www.iso690.zcu.cz

Z. Firstová

Krátké video (1,43 minuty) Jak Pepina psala diplomku