časopisy

Časopisy/seriály

Časopisy/seriály – celé vydání

Název časopisu. Vedlejší názvy. Formát. Místo: vydavatel, rok, od kterého vychází–. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. V. Šimáček, 1892–.

o         ElectroScope. Online. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007–. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz/. [citováno 2023-05-25]. ISSN 1802-4564.

Časopisy/seriály – celé číslo

Název časopisu. Vedlejší názvy. Formát. Místo: vydavatel, číslování. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, roč. 4 (1895), č. 1.

o         Český lid: časopis pro etnologická studia: journal of ethnological studies. Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 88 (2001), č. 1. ISSN 0009‑0794.

U novin píšeme celé datum ihned za názvem periodika:

o         Plzeňský deník. 10.7.2006. Vltava. ISSN 1210‑5139.

o         Deník N. 16.3.2023. N media. ISSN 2571-1717

o         Deník N. Online. 16.3.2023. N media. Dostupné z: http://noviny.denikn.cz/denikn/issues/jylozkxmnj1fc5em. [paywall]. [citováno 2023-05-25].