příklady citování harvardský styl (jméno-datum)

Příklady, jak citovat různé druhy dokumentů v harvardském stylu (jméno-datum)

Datum za jménem autora uvádíme za čárkou nebo v závorce:

o         HEROUT, Pavel, 2009. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         HEROUT, Pavel (2009). Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

 

 
Inspiraci, jak citovat formou jméno-datum, najdete i na těchto stránkách (nejsou v nich ale implementovány změny, které přinesla norma ISO 690:2021. Např. manuál APA 7 vyšel v roce 2019):