Jak citovat literaturu?

Základním pravidlem je citovat literaturu tak, aby bylo čtenáři jasné, jakou myšlenku a odkud jsme převzali. K tomu slouží odkazy v textu a bibliografické citace. Důležité je rozlišit, zda jde o citát nebo parafrázi.

Co citovat?

Pokud převezmeme něčí text, obrázek, tabulku, graf, data apod. – musíme citovat autora.

Když ke své tabulce či grafu použijeme data jiného autora nebo subjektu, musíme uvést jejich zdroj.

Převezmeme-li cizí myšlenku, nápad, názor, výsledky práce – musíme citovat autora.

Pokud použijeme část ze své vlastní publikované práce – citujeme i sebe.

Co citovat nemusíme?

Citovat nemusíme, pokud se jedná o všeobecně známé informace. Za všeobecně známé informace jsou považovány základy oboru a vše, co patří k všeobecnému vzdělání. Citovat nemusíme ani známá fakta.

Např. když píši

… po podepsání Maastrichtské smlouvy v únoru 1992…

není potřeba citovat zdroj, protože datum podepsání smlouvy je známý fakt, ale pokud ze zdroje převezmu doslovně celou část textu, týkající se Maastrichtské smlouvy, citovat musím:

„Mezivládní konference o hospodářské a měnové unii svolaná na prosinec 1990 byla doplněna konferencí o politické unii, se snahou zahrnout většinu již diskutovaných oblastí prohloubené spolupráce do nového a pevnějšího rámce Smlouvy o Evropské unii (SEU). Ta byla podepsána dvanácti členy ES v únoru 1992 v nizozemském Maastrichtu.“

  1. PLECHANOVOVÁ, Běla. 90. léta. In: Euroskop.cz [online]. Vláda České republiky, © 12/2005 [cit. 12. 10. 2012]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8889/sekce/90-leta/