prvky citace

PRVKY CITACE

 
 

OBVYKLÉ POŘADÍ ÚDAJŮ V CITACI

 • tvůrce (autor)
 • název
 • vedlejší názvy
 • formát a typ zdroje (je‑li potřeba)
 • vydání
 • další tvůrci
 • název edice, číslo
 • vydavatelské informace
  • vydavatel, datum
 • číslování v rámci popisované jednotky
 • pro online zdroje: trvalé identifikátory (DOI, handle...) nebo síťové umístění
 • datum citace (u online zdrojů)
 • dodatečné informace smí být přidány, kdekoliv je to nejvhodnější