knihy

Knihy a monografické publikace

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Formát. Vydání.Vedlejší tvůrce. Edice, číslo edice. Místo: vydavatel, rok. ISBN. Distributor nebo poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Omezení přístupu. Datum citace.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Údaje následující po ISBN jsou platné pro online zdroje.

Všechny názvové údaje píšeme kurzivou, což je změna oproti staršímu vydání normy.

 

o         African Encyclopedia. London: Oxford University Press, 1974.

o         AMERICAN ALUMNI COUNCIL. Going up: voluntary support of America’s colleges and universities 1956‑1957. New York: Council for Financial Aid to Education, 1958.

o         BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming. Online. Springer, 2007. Dostupné z: ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014. [paywall]. [citováno 2023-08-03].

o         CUCH, Forrest S. (ed.). History Of Utah’s American Indians. Online. University Press of Colorado, 2000. Dostupné z: JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctt46nwms. [citováno 2023-08-29].

o         COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY. Handbook of scientific aids and evidence for archaeologists. London: C.B.A., 1970.

o         ČAPEK, Karel. Marsyas čili Na okraj literatury. Spisy bratrů Čapků. Svazek XXVIII. Praha: Aventinum, 1931. Digitální kopie dostupná z: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:a7261fb0-1eb9-11ed-bb16-005056827e52

o         ČAPEK, Karel. Marsyas čili Na okraj literatury. Online. Městská knihovna v Praze, 2018. Verze 1.0 z 19. 1. 2018. ISBN 978-80-7532-978-3. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/34/55/20/marsyas.pdf. [citováno 2023-08-29].

o         ČEZ. Annual report 2000. Praha: ČEZ, 2001.

o         DÄNIKEN, Erich von. Prorok minulosti. Přeložil R. ŘEŽÁBEK. Fakta a svědectví, sv. 119. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         DE ALMEIDA, Hermione. Romantic medicine and John Keats. New York: Oxford University Press, 1991.

o         DOCTOROW, Cory. Little Brother. London: Harper Voyager, 2008. ISBN 0007288427.

o         DOCTOROW, Cory. Little Brother. Online eBook. Project Gutenberg, 2009. Aktualizováno: October 24, 2021. Dostupné z: https://www.gutenberg.org/cache/epub/30142/pg30142-images.html. [citováno 2023-04-04].

o         DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 6. díl. Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN, 2009. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.

o         FILIMOWICZ, Michael (ed.). Democratic Frontiers: Algorithms and Society. Online. Routledge, 2022. ISBN: 978-1-003-17342-7. Dostupné z: Taylor & Francis, https://doi.org/10.4324/9781003173427. [paywall]. [citováno 2023-04-12].

o         FOSLER-LUSSIER, Danielle. Music on the Move. Online. University of Michigan Press, 2020. Dostupné z: https://doi.org/10.3998/mpub.9853855. [citováno 2023-08-29].

o         FUNG, Archon; GRAHAM, Mary a WEIL, David. Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Online. Cambridge University Press, 2009. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/9780521699617. [citováno 2023-09-20].

o         HANUŠ, Jiří (ed.). Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Dějiny a kultura, sv. 5. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 80‑7325‑006‑3.

o         HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp, 2009. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

o         LA FONTAINE, Jean de. Bajky. Ilustrace Philippe SALEMBIER, text upravila Dana WINKLEROVÁ. Říčany [u Prahy]: Junior, 2008. ISBN 978‑80‑7267‑341‑4.

o         MOZART, Wolfgang Amadeus. Fantasia in F minore. Noty. Praha: Editio Bärenreiter, 2007. ISMN M‑2601‑0376‑4. 

o         Müller, Richard a Šebek, Josef (ed.). Texty v oběhu: antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2447-3.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES. Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ©2003. ISBN 80‑86345‑34‑3.

o         PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. II/2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Karolinum, 1997. ISBN 80‑7184‑084‑X.

o         RADA EVROPY. Evropská sociální charta. Ostrava: Aries, [1993].

o         SAINT‑EXUPÉRY, Antoine de. Citadela. 4. úplné vyd. Z francouzského originálu přeložila Věra DVOŘÁKOVÁ. Praha: Vyšehrad, 2011.

o         SHAKESPEARE, William. Jak se vám líbí [As you like it]. 5. vyd. Přeložil E. A. SAUDEK. Praha: SNKLU, 1962.

o         ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila; SOBOTKOVÁ, Irena; FILIPOWICZ, Marcin; ZACHOVÁ, Alena; KOHOUTOVÁ, Jitka a PETRŮ, Marek. I rodina má svou paměť: rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. NLN, 2018.

o         UNTERHALTER, Elaine (ed.) Measuring the Unmeasurable in Education. Online. Routledge. 2020. Dostupné z: Taylor & Francis (distributor), https://doi.org/10.4324/9780429444494. [citováno 2023-09-20].

o         VEGA, Lope de. Až k smrti milovat. Volně přeložil a upravil K.M. WALLÓ. Praha: ČDLJ, 1957.

o         Zahrádka, Pavel (ed.). Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2372-8.