normy

Normy

Schéma a příklady citování norem jsou podle implicitního systému citování, který je možný kombinovat s jinými metodami citování.

Řada a číslo normy:rok vydání, Název normy.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

Pokud neuvedeme rok vydání normy, platí, že se odkazujeme na nejnovější vydání, včetně dodatků a oprav.

 

o         ČSN CLC IEC/TS 60034-32. Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí.

o         ČSN ISO 690:2022. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

o         ČSN ISO 8991. Systém označování spojovacích součástí.

o         IETF RFC 3339. Date and Time on the Internet: Timestamps.

o         NIST SP 800-90B. Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation.